برای بزرگ نمایی روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.((توجه داشته باشید اگر شما از اینترنت کندی استفاده می کنید تصاویر آرام باز می شوند))

پروژه 100 کيلووات

مکان: یزد/ابرکوه

تجهيزات پنل:

osda solar مونو کريستال

اينورتر فرونيوس فول

پروژه 50 کيلووات

مکان: یزد

تجهيزات پنل:

پنل osda solar مونو کريستال

اينوتر Tress

پیشرفت پروژه تا به امروز %50

پیشرفت پروژه تا به امروز %70

پروژه 1 مگاواتی

مکان: اصفهان/شهرضا

تجهيزات پنل:

Osda Solar مونو کريستال

اينورتر Tress

توضیحات:

تامین متریال 1 مگاوات

پروژه 20 کيلووات

مکان: یزد/ابرکوه

تجهيزات پنل:

پنل Osda Solar مونو کريستال

اينوتر Tress

توضیحات:

تامین متریال 20 کیلووات

پیشرفت پروژه تا به امروز %5

پیشرفت پروژه تا به امروز %5