برای بزرگ نمایی روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.((توجه داشته باشید اگر شما از اینترنت کندی استفاده می کنید تصاویر آرام باز می شوند))

 • محل اجرا:

  روستاهای مرزی شهر نهبندان/خراسان جنوبی
 • نوع پروژه:

  منفصل از شبکه
 • حجم پروژه:

  15 عدد پکیج 1000 وات (1000وات در 24 ساعت)
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر های کارسپا

  شارژ کنترلر EP Solar

  پنل خورشیدی Osda Solar

 • تاریخ اجرا:

  مهرماه 1397
 • محل اجرا:

  یزد/روستای بیداخوید
 • نوع پروژه:

  منفصل از شبکه
 • حجم پروژه:

  3 کیلووات (تامین برق مرغداری)
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر گرند سولار
  پنل Osda Solar
 • تاریخ اجرا:

  مهرماه 1396
 • محل اجرا:

  خراسان جنوبی
 • نوع پروژه:

  منفصل از شبکه
 • حجم پروژه:

  2000 وات (تامین روشنایی)
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر JCoWatt
  پنل Osda Solar
 • تاریخ اجرا:

  پاییز 1397
 • محل اجرا:

  خراسان جنوبی/سرایان
 • نوع پروژه:

  منفصل از شبکه
 • حجم پروژه:

  1000 وات (تامین روشنایی)
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر JCoWatt
  پنل Osda Solar
 • تاریخ اجرا:

  پاییز 1397
 • محل اجرا:

  خراسان جنوبی
 • نوع پروژه:

  منفصل از شبکه
 • حجم پروژه:

  1000 وات (تامین روشنایی)
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر JCoWatt
  پنل Osda Solar
 • تاریخ اجرا:

  پاییز 1397
 • محل اجرا:

  خراسان جنوبی / شهرستان سربیشه
 • نوع پروژه:

  منفصل از شبکه
 • حجم پروژه:

  2000 وات (تامین روشنایی)
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر JCoWatt
  پنل Osda Solar
 • تاریخ اجرا:

  پاییز 1397