دفتر مرکزی

سروش صنعت نیکاو ایساتیس

یزد، شهرک رزمندگان، خیابان اصالت، کوچه 10، فرعی اول سمت راست

03538210652

09171534871

خراسان جنوبی/فردوس

مهدی دنیایی

خراسان جنوبی، فردوس، بلوار بهشتی، روبه روی اداره بهزیستی

056-32725062

09151342842

یزد/اردکان

محمد قانعی

مزرعه سیف، کوچه مسجد شهدا(( 34 ))

035-32234578

09132549344

یزد/ابرکوه

محمد حیدری

بلوار جمهوری، بعد از زیرگذر صفائیه، فروشگاه حیدری

035-32829510

09132503352

فارس/آباده

صادق ایزدی

بلوار چمران، خیابان فروغی، کوچه دوم

035-32234578

09132549344

خراسان رضوی/بردسکن

علی رضایی

بردسکن

——

09389710072