توسعه اقتصادی جوامع امروز، در گرو استفاده صحیح از انرژی می باشد. اگر چه تا کنون سوخت های فسیلی نقش مهمی را در تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری ایفا کرده اند، ولی با کاهش این منابع از یک سو و با پیشرفت تکنولوژی از سوی دیگر استفاده از انرژی خورشیدی مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته واقع گشته است.

کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، بهترین فرصت را جهت استفاده از انرژی خورشیدی دارا می باشد.

با توجه به استفاده روز افزون از انرژی الکتریکی برای روشنایی محوطه ها ، معابر ، پارک ها، جاده ها و خیابان ها و…  همچنین دردسترس نبودن شبکه برق رسانی در تمامی نقطه محل ها و حتی مقرون به صرفه نبودن در صورت وجود شبکه برق شاهد استفاده روز افزون از انرژی های تجدید پذیر و

پاک همچون انرژی خورشیدی ، پنل های خورشیدی برای تولید انرژی الکتریکی در دنیا هستیم.

حتما تا بحال پنل های خورشیدی را بر روی سیستم های روشنایی یا هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی دیده اید.

برخی مزایای استفاده از این سیتم ها عبارت اند از:

■ استفاده صحیح و بهینه از انرژی موجود در طبیعت

■ دسترسی آسان

■ عدم پرداخت هزینه کابل کشی

■ عدم پرداخت هرگونه هزینه جهت نگهداری و مصرف

■ سهولت در جابجایی

■ طول عمر بالا

■ بدون آلودگی (دوستدار محیط زیست)

 

اطلاعات بیشتر