با توجه به تجربه چندین ساله گروه نیکاو در زمینه واردات تجهیزات نیروگاه های خورشیدی موارد ذیل توسط این شرکت برای متقاضیان از کشورهای چین، کره جنوبی و کلیه کشورهای اروپایی حتی در شرایط تحریم پیگیری و انجام می شود:

اطلاعات بیشتر