شرکت سروش صنعت نیکاو ایساتیس به عنوان نمایندگی چندین شرکت خارجی سرمایه‌گذار در ایران شرایط خود را برای سرمایه گذاری در پروژه های گوناگون از جمله در نیروگاه های خورشیدی به شرح ذیل تقدیم می کند که به ترتیب اولویت سرمایه‌گذار نیز می‌باشند.

 

1-روش اول:
در روش اول متقاضی با آورده تنها 10% از کل پروژه صاحب سود خالص 30% از پروژه از روز اول شده و سرمایه‌گذار خارجی با آورده 90% از کل پروژه صاحب 70% از سودپروژه است. لازم به ذکر است که سهام پروژه به صورت 10% متعلق به متقاضی و 90% متعلق به سرمایه گذار است. انتقال سهام به سرمایه‌گذار از سوی متقاضی قطع بوده و در ابتدا در غالب قرارداد صورت می‌گیرد. پروژه کاملا به صورت EPC+F توسط سرمایه‌گذار خارجی صورت می‌گیرد. کلیه شرایط خرید، انتقال و حمل و نقل، نصب، راه‌اندازی‌، بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری و فروش با مدیریت شرکت خارجی صورت خواهد پذیرفت.
در این طرح خرید سهام سرمایه‌گذار توسط متقاضی به‌صورت سالانه بلامانع است.
2-روش دوم:
مخصوص متقاضیانی که وام صندوق توسعه دارند.
در این شرایط متقاضیانی که وام صندوق توسعه تایید شده و آماده دریافت دارند و بانک عامل آنها را ملزم به آورده 20% یا وثیقه کرده است با گروه نیکاو وارد قرارداد شده و در این شرایط متقاضی با تهیه یک نامه از بانک عامل با این مضمون که اگر پروژه اجرا شود پروژه اجرا شده را بانک عامل به عنوان وثیقه می‌پذیرد با شرکت خارجی وارد قرارداد شده و شرکت خارجی ضمن دادن نامه 20% آورده به بانک با بانک وارد قرارداد شده و پروژه متقاضی را اجرا نموده و پروژه را پس از اجرا در گرو بانک قرارداده و تحویل بانک داده و متقاضی با هماهنگی بانک هزینه اجرای پروژه را به سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت کرده و طرحی که به صورت EPC+F انجام شده است تماما تحویل متقاضی شده و ایشان با بانک تسویه حساب می‌کند.

در زمینه مشارکت و تامین مالی به دلیل تجربه طولانی گروه نیکاو در امور سرمایه گذاری و صندوق‌های خطرپذیر مدل‌های مختلفی پیشنهاد و راهکار اجرایی برای هر پروژه مطابق با شرایط خاص آن در نظر گرفته می‌شود. به عنوان نمونه در طرح تاسیس نیروگاه خورشیدی از ۳ کیلووات تا ۱۰۰ کیلووات با مشارکت گروه نیکاو متقاضی در یکی از نیروگاه‌های در دست اقدام گروه نیکاو یا نیروگاه خودش به میزان دلخواه سرمایه گذاری کرده و یا گروه نیکاو در نیروگاه ایشان حداکثر تا ۷۰ درصد مشارکت می‌نماید. در این روش شخص با آوردن ۳۰٪ از هزینه تمام شده نیروگاه در حال احداث یا نیروگاه خودش، با گروه نیکاو شریک شده و گروه نیکاو با آوردن ۷۰٪ از هزینه احداث نیروگاه وارد پروژه می شود. در این حالت متقاضی هر زمان که توانست از درآمد نیروگاه اصل هزینه به انضمام سود ۱۸٪ سالیانه گروه نیکاو را باز گرداند مالک نیروگاه خواهد شد.
راهکارهای تامین مالی متفاوتی به دلیل تجربه فنی، اجرایی و مالی در زمینه نیروگاه خورشیدی قابل ارائه بوده و گروه نیکاو برای هر شرایط و موقعیتی راهکار مناسبی قابل ارائه خواهد داشت که از آن جمله به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

۱- تاسیس نیروگاه خورشیدی به صورت مشارکتی

۲- تاسیس نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری شخصی

۳- تاسیس نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری شخصی و تامین مالی خارجی