نیروگاه ۱۰۰ کیلووات ابرکوه توسط گروه نیکاو در شهرستان ابرکوه از تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ آغاز به احداث شده است و مراحل نصب آن در حال پیگیری است.

نیروگاه ۱۰۰ کیلووات ابرکوه